Naší zákaznící:


 • Analýza plynů za pecí, dodávka, montáž, uvedení do provozu – Lafarge Zementwerke
  GmbH Mannersdorf, Rakousko
 • 400V MNS od Egger UR – HW elektrická montáž,  ABB AG, Rakousko
 • KW Wallsee, HW elektrická montáž, ABB AG, Rakousko
 • Paletizace – CEMEX Česká republika, Česká republika
 • Kontrolní váha – CEMEX Česká republika, Česká republika
 • Výměna řídicího systému mlýna na zpracování surovin – CEMMAC, Slovensko
 • Chemický management mlýnu na zpracování surovin – CEMMAC, Slovensko
 • Analýza výpadku při poklesu napětí v síti 22 kV –  CEMMAC, Slovensko
 • Výměna oprašovače rotoru – CEMMAC, Slovensko
 • Odprašování třídicího okruhu CM1 – CEMMAC, Slovensko
 • Frekvenční měnič pro výměnu ventilátoru pece – CEMMAC, Slovensko
 • Dodávka sondy za pecí – CEMMAC, Slovensko
 • Dodávka 1 MW hlavního motoru – CEMMAC, Slovensko
 • Eektroinstalace třídutinového pěchovače Salit – Vápenka Vítošov, Česká republika
 • Balení vápna a hydrátu – Vápenka Vítošov, Česká republika
 • Kontrolní váha Salit – Vápenka Vítošov, Česká republika
 • Posílení bezpečnostních prvků mlýna na vápno – Vápenka Vítošov, Česká republika
 • Lafarge Retznei – Dávkovací zařízení AF, řídicí jednotka OptiFeed ASW – BEUMER CZ,
  Česká republika
 • Lafarge Bazian – AF kompletní linka, kompletní elektrická část. Dodávka skříní MCC, polních skříní a rozvodných skříní. Dodávka a instalace kabelů, kabelových cest. Dohled nad montáží. ASW Siemens PLC a Rockwell SCADA systém. Uvedení do provozu a uvedení do provozu za studena/za tepla – BEUMER CZ, Irák
 • GCC Sulaimaniyah – AF kompletní linka, kompletní elektrická část. Dodávka skříní MCC a rozvodných skříní. Dodávka a instalace kabelů, kabelových cest. Dohled nad montáží. ASW PLC Siemens a systém SCADA Rockwell. Uvedení do provozu a uvedení do provozu za studena/za tepla – BEUMER CZ, Irák
 • CSN Arcos Minas Gerais – Dávkovací zařízení AF, řídicí jednotka OptiFeed ASW, skříň MCC. Spuštění a uvedení do provozu za studena/tepla. – BEUMER CZ, Brazílie
 • Siam Kraft Ba Pong – skříň MCC pro trubkový dopravník – BEUMER CZ, Thajsko
 • HeidelbergCement Rus LLC Novogursky – příjem a podávání do AF kamionů. Dodávka MCC a Řídicí skříně. Aplikační SW a SCADA SW. Dálkové uvedení do provozu. – BEUMER CZ, Rusko
 • Lafarge Malogoszcz – dávkovací zařízení AF, řídicí jednotka OptiFeed ASW, skříň MCC. Uvedení do provozu a uvedení do provozu za studena/tepla – BEUMER CZ, Polsko
 • Märker Zement Harburg – dávkovací zařízení AF, řídicí jednotka OptiFeed ASW, skříň MCC. Dodávka frekvenčních měničů. Montáž. Dohled nad instalací. Nastavení všech frekvenčních měničů. Uvedení do provozu a uvedení do provozu za studena/tepla – BEUMER CZ, Německo
 • TKIS pro Catch4Climate – dávkovací zařízení AF, řídicí jednotka OptiFeed ASW, skříně MCC. Montáž. Dohled nad instalací. Nastavení všech frekvenčních měničů. Uvedení do provozu a uvedení do provozu za studena/tepla – BEUMER CZ, Německo
 • PID, PFD, LOOP diagramy pro zásobník plynu Štramberk. Systém Siemens COMOS
  RWE a.s. ,Česká republika
 • PID, PFD, výkresy rozvaděčových skříní (včetně 3D návrhu), loop diagramy pro cementárnu Hranice. Systém Siemens COMOS – Cement Hranice a.s., Česká republika
 • Elektrická část filtrů L45 a L50 – Cement Hranice a.s., Česká republika
 • Odprášení JS – elektročást – Cement Hranice a.s., Česká republika
 • PID, PFD, LOOP diagramy pro zásobník plynu Lobodice, Háje a Třanovice. Systém Siemens COMOS – Innogy Gas Storage s.r.o. ,Česká republika
 • Výměna rozvaděčů v rozvodně TB-A – I. etapa – RH3; EN – Precheza, Česká republika
 • Výměna rozvaděčů v rozvodně ŽP-A1, I. etapa – Precheza, Česká republika
 • PID, Disposition drawings, 3D model (NavisWorks) interconncetion with Siemens COMOS system – Precheza, Česká republika
 • Mlýn na vápno. Kompletní dodávka. Řešení na klíč. Návrh a dodávky strojní části včetně montáže. Kompletní dodávka elektrické části včetně montáže. Aplikační software. SCADA Rockwell – CEMIX Kotouc Stramberk, Česká republika
 • Linka na balení magnezitu do pytlů a velkých pytlů. Řešení na klíč. Návrh a dodávky strojní části. Kompletní dodávka elektročásti včetně montáže. Aplikační software. SCADA Rockwell – SMZ a.s., Jelsava, Slovensko