Program COMOS

  • COMOS software je projekční databázový systém produkovaný firmou Siemens
  • Slouží pro vytváření a správu dokumentace napříč profesemi

1 - Technologická schémata

2 - Elektroschémata

3 - strojní výkresy, ...), pro jejich vytvoření a propojení díky jednotné databázi. Uplatňuje se také pro propojení výkresů s 3D modely a pro účely údržby (správy náhradních dílů apod.).

  • Firma Cemel servis s.r.o je schopna v tomto programu vytvářet projekty v různých odvětvích i vypomáhat s implementací programu u koncového zákazníka

  • Našimi významnými zákazníky jsou:

    • RWE Gas storage CZ s.r.o
    • Cement Hranice a.s